Continuity of Care

Een belangrijke prikkel om de continuïteit van zorg te verbeteren is de trend naar populatiemanagement, waarbij sprake is van de aanbesteding van zorg voor grote groepen patiënten en waarbij het financiële risico bij de zorgaanbieders komt te liggen. Deze trend vraagt om de ontwikkeling van nieuwe, intensievere, vormen van samenwerking tussen zorgaanbieders in combinatie met nieuwe (vormen van) informatie-uitwisseling met als doel betere zorguitkomsten te bereiken. Om de wisselwerking tussen de zorginhoudelijke, de bestuurlijke en de informatie-technische aspecten van deze complexe ontwikkelingen inzichtelijk te maken is het Continuity of Care Maturity Model (CCMM) ontwikkeld. Dit model wordt toegepast door HIMSS Analytics.

Waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

Het doel van RSO’s is om de continuïteit van zorg te bevorderen door de (elektronische) overdracht van informatie te verbeteren. Het CCMM helpt om samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en de onderlinge afhankelijkheden tussen deze perspectieven in kaart te brengen en te volgen. Hierdoor kan gerichter worden gestuurd op het realiseren van betere uitkomsten van zorg. Mogelijk kan het CCMM toegepast worden door RSO’s.

Wat wil RSO Nederland bereiken?

RSO Nederland wil beoordelen of het CCMM geschikt is voor RSO’s in Nederland en of RSO Nederland bij de toepassing ervan, in samenwerking met HIMSS, een nuttige rol kan spelen. Het model kan in meerdere regio’s worden getest/toegepast, waardoor het uitwisselen van ervaringen beter mogelijk wordt.