Actueel Medicatie Overzicht

Medicatieveiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda van staat van iedere zorgverlener. Het tijdig kunnen beschikken over actuele, relevante en correcte medische gegevens draagt in aanzienlijke mate bij aan het verhogen van de medicatieveiligheid.

Waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

Hoewel het voorschrijven van medicatie een ketensamenwerking betreft, worden verbetertrajecten op gebied van medicatieveiligheid traditioneel vaak binnen de silo ingezet. Maar verbetering van medicatieveiligheid overstijgt dit en heeft betrekking op het proces van voorschrijven, verstrekken, toedienen en (terugkoppeling over) gebruik.

 

Wat wil RSO Nederland bereiken?

Doel is om de medicatieveiligheid voor de patiënt te verhogen door zorgverleners (digitaal en veilig) te laten beschikken over de juiste informatie op het juiste moment in het zorgproces. RSO Nederland wil inzicht verkrijgen in de te nemen stappen op de weg naar een Actueel Medicatie Overzicht.