Authenticatievraagstuk

RSO’s houden zich niet alleen meer bezig met gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, maar steeds meer ook met gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten/burgers. Om burgers online bij de zorg te betrekken is/zijn (een) authenticatiemiddel(en) nodig van een hoog betrouwbaar niveau. Het ontbreken daarvan vormt een serieus knelpunt voor opschaling. Er bestaat nog geen (landelijke) strategie om dit probleem op te lossen.

Aanleiding: waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

Voor RSO’s is/wordt het van groot belang dat zij t.b.v. een efficiënte inrichting van ‘hun’ e-health projecten een geschikte keuze voor middelen kunnen maken. Hiervoor moeten we kennis samenbrengen, praktijkervaringen uitwisselen en wellicht ook afspraken maken: zowel onderling als gezamenlijk met de belangrijke partijen in de markt.

 

Wat wil RSO Nederland bereiken?

RSO Nederland wil bijdragen aan efficiëntie en effectiviteit van e-health projecten van/binnen RSO’s c.q. versnelling van de verschillende e-health ambities, zowel lokaal als regionaal als landelijk.

RSO Nederland wil hier aan bijdragen door middel van een actueel kennisoverzicht van de lopende projecten en de ervaringen binnen RSO’s en mogelijk een gezamenlijke strategie of gezamenlijke projecten.