Over RSO Nederland

RSO Nederland is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. RSO Nederland behartigt de belangen, borgt kwaliteit, bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden.

Wat is dat eigenlijk, een RSO?

RSO staat voor Regionale Samenwerkings Organisatie.

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een RSO. Zo’n RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft dus een breed mandaat en vertrouwen. Dat maakt dat een RSO de mogelijkheid heeft om communicatie oplossingen in de regio geïmplementeerd en opgeschaald te krijgen. RSO’s hebben te maken met alle types zorgaanbieders met al hun verschillende informatiesystemen. Zij weten wat er voor nodig is om in een zo diverse omgeving te komen tot afspraken en technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen. RSO’s zijn daarbij niet gebonden aan een bepaalde oplossing of bepaalde leverancier; zij maken gebruik van die voorzieningen die de gewenste informatie-uitwisseling het beste dienen.

Waarom bestaan er RSO's ?

Als mensen zorg krijgen, willen ze graag een gevoel van continuïteit ervaren. Continuïteit van zorg vraagt samenwerking en informatie-uitwisseling van en tussen alle betrokken partijen. De RSO’s organiseren dat al op regionale en interregionale schaal. RSO Nederland levert een bijdrage aan de organisatie van samenwerking en informatie-uitwisseling op landelijk niveau.

  • Kwaliteit van zorg vraagt om continuiteit van zorg
  • Continuiteit van zorg vraagt om samenwerking en informatieuitwisseling
  • Samenwerking en informatieuitwisseling vragen vertrouwen
  • Om elkaar te vertrouwen, moet je elkaar kennen
  • Binnen de regio kennen partijen elkaar

Het gebeurt in de regio

  • Binnen de regio kennen partijen elkaar
  • Binnen de regio wordt de urgentie voor informatie-uitwisseling en samenwerking echt gevoeld
  • Zorgaanbieders vertrouwen er op dat RSO’s samenwerking en informatie-uitwisseling kunnen organiseren
  • RSO’s kennen de behoeften van zorgaanbieders; kennen de koplopers, de volgers en de achterblijvers
  • RSO’s kunnen zorgaanbieders mobiliseren
Bestuursleden
Floor Bos, bestuurslid
Renie Heerbaart, voorzitter
Wim Hodes, bestuurslid