IHE XDS

Verschillende RSO’s verlenen XDS-diensten of voeren XDS-projecten uit, waarbij elke RSO eigen kennis en ervaring heeft. Tevens hebben RSO’s samen met Nictiz een eerste Handreiking Interoperabiliteit XDS-affinitiydomains geschreven. Deze is nog vrijblijvend en bevat nog open einden/nader te maken keuzes.

Aanleiding: waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

Om het uitwisselen van informatie via XDS-netwerken te bevorderen en de regionale ontwikkelingen te versterken dan wel te versnellen, wordt er samengewerkt op het gebied van XDS. Deze samenwerking uit zich in het uitwisselen van kennis er ervaring en het maken van generieke afspraken over het koppelen van XDS-netwerken.