Nieuwe RSO Noord-Holland-Noord sluit zich aan bij RSO Nederland !

Tijdens de afgelopen RSO dagen hebben meerdere aspirant leden zich gepresenteerd. De regio Noord-Holland- Noord was vertegenwoordigd door Stichting Zorgring. Het bestuur van RSO Nederland is zeer verheugd dat wij Zorgring als nieuw lid mogen verwelkomen. ” de landelijke programma’s van VWS landen allemaal in een regio. Door met elkaar samen te werken aan de (boven)regionale uitwisseling bereiken we een versnelling op de uitdagende implementatie” volgens Bert Huisman, bestuurslid RSO Nederland.

RSO's in Nederland geven Manifest uit voor versnelling proces van medische gegevensuitwisseling

In reactie op de brief van minister Bruins heeft RSO Nederland vandaag 13-2-2019 een presentatie gegeven in het kader van de prioritaire zorgprocessen aan VWS en toehoorders.

Ondanks alle inspanningen gaat de ontwikkeling naar digitale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met de zorgconsument te langzaam. Hoe dan wel? In plaats van een top-down benadering moet elke zorgketen door alle partijen in samenhang worden bekeken. Met de beste zorg voor de patiënt als uitgangspunt. Daarbij zijn het niet de technische of de informatie inhoudelijke, maar juist de menselijke en organisatorische aspecten die het succes bepalen. Het vraagt om gesprekken met alle partijen aan tafel om vertrouwen en draagvlak te creëren. Het vraagt om partijen die bereid zijn domeinen te delen en vaste protocollen los te laten. Met allen hetzelfde doel voor ogen: tijdige, betrouwbare en betere gegevensuitwisseling om de zorg te verbeteren. Regionale Samenwerkingsorganisaties -RSO’s – hebben veel ervaring met het verbinden en bij elkaar brengen van partijen om zo samen digitale zorgprocessen te optimaliseren. RSO Nederland brengt de ervaringen en ontwikkelingen bij elkaar, want we willen zeker geen ‘afgesloten regio’s’ of telkens het wiel opnieuw uitvinden. Op grotere schaal zijn standaarden en landelijke afspraken van belang. Willen we digitalisering in de zorg echt op korte termijn versnellen? Zorg dan voor invulling van de verschillende randvoorwaarden voor samenwerking. Die randvoorwaarden hebben we verzameld in ons manifest.  Lees hier ons manifest !

Manifest RSO Nederland

RSO Nederland maakt met Babyconnect de gegevensdeling in geboortezorg heel concreet

SG VWS Erik Gerritsen ontvangt plan Babyconnect voor digitaal delen in de geboortezorg Het digitaal delen van informatie in de geboortezorg is tijdens de eHealth week een stap dichterbij gekomen. Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van het Ministerie van VWS, heeft een plan in ontvangst genomen dat moet zorgen dat verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega’s kunnen inzien. Het plan stelt de zwangere centraal en geeft haar de regie op het delen van haar zorggegevens. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor bestuurders en managers uit de geboortezorg gaf VWS een toelichting op de eerder aangekondigde subsidie voor invoering van digitaal informatie delen in de geboortezorg. De aanwezigen werden aangemoedigd om hier gebruik van te maken. Gerritsen bij de ontvangst van het plan: “Babyconnect is een prachtige voorloper op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ik ben ongelofelijk onder de indruk van wat jullie hier neerzetten. Gestandaardiseerde informatieoverdracht wordt een onderdeel van kwaliteit van zorg.” Kort voor aanbieding van het plan, de Roadmap digitaal informatiedelen 2019-2022, heeft Babyconnect de resultaten van een praktijktest met het digitaal delen van zorginformatie gepresenteerd. Zorgverleners hebben elk vanuit het eigen digitaal dossier zorginformatie gedeeld. Tot nu was de communicatie tussen dossiers van verloskundigen,  gynaecologen en kraamverzorgenden niet of beperkt mogelijk. Rond zwangerschap en geboorte krijgen cliënten te maken met verschillende zorgverleners die elk een eigen zorgdossier bijhouden en gegevens tot nu mondeling, per fax, e-mail of per post delen. Hierdoor beschikken zorgverleners niet altijd over de juiste zorginformatie of moet de cliënt haar verhaal bij verschillende zorgverleners opnieuw vertellen. Cliënten hebben daarbij minder regie op hun zorggegevens. De geboortezorg en VWS hebben in het voorjaar vastgesteld aan welke eisen het delen van gegevens moet voldoen om de zorg voor zwangeren en hun kinderen te verbeteren. Tot nu toe wordt het digitaal delen van zorginformatie belemmerd doordat zorgverleners van verschillende organisaties gegevens niet kunnen delen omdat zij andere digitale dossiers gebruiken. Het samenwerkingsprogramma Babyconnect werkt aan gebruiksvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling voor betere geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de  jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen. RSO Nederland is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door CareCodex

BabyConnect: Informatie-uitwisseling in de geboortezorg-keten

In 2017 hebben twee regio’s in Noord Holland aangetoond dat het technisch mogelijk is om informatie uit te wisselen in de geboortezorg-keten. Door het XDS-netwerk in Amsterdam te koppelen aan het XDS-netwerk in Hoorn, kunnen gegevens tussen de beide regio’s uitgewisseld worden. Dat is van belang als bijvoorbeeld een zwangere uit Den Helder met spoed verwezen wordt naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De leden van RSO Nederland willen graag alle XDS-netwerken koppelen om bredere informatie-uitwisseling mogelijk te maken, en de geboortezorg-keten is daar een goede ‘proeftuin’ voor. Daarom hebben we VWS gevraagd om ons financieel te ondersteunen bij het maken van een implementatieplan dat in alle regio’s gebruikt kan worden . In dat implementatieplan wordt aandacht besteed aan alle lagen van het interoperabiliteitsmodel; het gaat niet alleen over de technische koppeling van XDS-netwerken, maar ook over de afspraken die gemaakt moeten worden tussen alle partijen en de wet- en regelgeving waar we ons aan te houden hebben. Het implementatieplan wordt in 2018 opgeleverd en leidt er hopelijk toe dat al gauw in en tussen regio’s informatie uitgewisseld kan worden.