Doorbraakprojecten: de bijdragen van RSO Nederland.

Op donderdag 31 mei, na afloop van het HIMSS congres in Sitges, komen bestuurders van het Informatieberaad en zorgbestuurders, waaronder een grote vertegenwoordiging van RSO Nederland, bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zullen zorgbestuurders doorbraakprojecten aan elkaar pitchen. Deze doorbraakprojecten zijn gericht op vier concrete outcomedoelen; medicatieveiligheid, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht én het eenmalig vastleggen van gegevens.

Ten behoeve van deze doelen heeft RSO Nederland, in samenwerking met andere zorgpartijen, verschillende doorbraakprojecten gedefinieerd. Ook dienden we een oproep tot uitspraak in bij het Informatieberaad. De documentatie over de doorbraakprojecten en onze oproep vind je hier. Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen op het HIMSS Europe congres, en onze bijeenkomst met het Informatieberaad? Houd dan onze Twitter account goed in de gaten.

BabyConnect: Informatie-uitwisseling in de geboortezorg-keten

In 2017 hebben twee regio’s in Noord Holland aangetoond dat het technisch mogelijk is om informatie uit te wisselen in de geboortezorg-keten. Door het XDS-netwerk in Amsterdam te koppelen aan het XDS-netwerk in Hoorn, kunnen gegevens tussen de beide regio’s uitgewisseld worden. Dat is van belang als bijvoorbeeld een zwangere uit Den Helder met spoed verwezen wordt naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

De leden van RSO Nederland willen graag alle XDS-netwerken koppelen om bredere informatie-uitwisseling mogelijk te maken, en de geboortezorg-keten is daar een goede ‘proeftuin’ voor. Daarom hebben we VWS gevraagd om ons financieel te ondersteunen bij het maken van een implementatieplan dat in alle regio’s gebruikt kan worden . In dat implementatieplan wordt aandacht besteed aan alle lagen van het interoperabiliteitsmodel; het gaat niet alleen over de technische koppeling van XDS-netwerken, maar ook over de afspraken die gemaakt moeten worden tussen alle partijen en de wet- en regelgeving waar we ons aan te houden hebben.

Het implementatieplan wordt in 2018 opgeleverd en leidt er hopelijk toe dat al gauw in en tussen regio’s informatie uitgewisseld kan worden.

RSO's aan het woord tijdens het Medisch Informatie Congres

2 november 2017. Tijdens het Medisch Informatie Congres vond op vrijdag de IHE bijeenkomst plaats “IHE-initiatieven RSO Nederland en VZVZ“. Diverse RSO’s hebben hun regionale IHE initiatieven verteld. Meer lezen ? Klik hieronder.