MedMij en andere PGO’s

Sinds de zomer van 2016 bestaat het programma MedMij (een doorstart vanuit het PGD-kader 2020), een samenwerking van met name VWS, Nictiz en de Nederlandse Patiëntenfederatie om te komen tot een afsprakenstelsel voor PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) en hun koppeling(en) met systemen van zorgaanbieders.

Aanleiding: waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

In de diverse MedMij-werkgroepen zijn leveranciers;  zorgaanbieders en individuele RSO’s betrokken. RSO’s kunnen een grote rol spelen bij het implementeren van werkende ketens tussen zorgaanbieders en hun patiënten, althans voor situaties waarin niet de zorgaanbieder zelf een ‘mijn-omgeving’ biedt.

 

Wat wil RSO Nederland bereiken?

RSO Nederland wil een duidelijke positionering omtrent MedMij voor RSO’s. Deze positionering moet leiden tot een versnelling van de regionale e-health agenda’s, gericht op zelfmanagement.