Patiënttoestemming

In Nederland wordt er door burgers/patiënten op diverse manieren toestemming gegeven aan verschillende zorgaanbieders om hun medische gegevens beschikbaar te mogen stellen aan andere zorgaanbieders. Omdat andere zorgaanbieders deze gegevens soms zelf op kunnen vragen, is toestemming voor het beschikbaar stellen vereist.

Eerder is vastgesteld dat het LSP en de (regionale) XDS netwerken de belangrijkste infrastructuren zijn waar patiënttoestemmingen zijn/worden vastgelegd. Er is een eerste model opgesteld waaraan VZVZ voor het LSP en RSO Nederland voor de XDS-netwerken verder werken.

Aanleiding: waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

De wijze waarop deze toestemming wordt gevraagd en geregistreerd verschilt in de praktijk. Dit kan problemen opleveren wanneer samenwerkingsverbanden willen uitwisselen met andere samenwerkingsverbanden, of wanneer een zorgaanbieder wil aansluiten bij meerdere samenwerkingsverbanden. Bij verschillende wijzen van registreren van toestemming, kunnen bepaalde systemen mogelijk niet alle toestemmingen meer juist interpreteren. Het risico is aanwezig dat patiënten opnieuw hun toestemming moeten geven, omdat de oude registratie niet meer geldig is.

 

Wat wil RSO Nederland bereiken?

RSO Nederland wil bijdragen aan de ontwikkeling van een uitvraagmethode die ervoor zorgt dat zorgaanbieders maar éénmaal toestemming hoeven te vragen aan elke patiënt. Het doel is dat deze uitvraagmethode in Nederland breed gehanteerd wordt, zodat de geregistreerde patiënttoestemmingen door alle zorgaanbieders hetzelfde geïnterpreteerd worden.

Patiënten geven toestemming voor het beschikbaar stellen van informatie. De strekking en reikwijdte van de toestemming geldt dan voor alle infrastructuren (te beginnen met LSP en XDS) en kan door alle aangesloten infrastructuren gedeeld worden.