Veilige Mail

Vallend onder het thema veilig communiceren besteden veel RSO’s aandacht aan veilige mail. Steeds meer en steeds vaker wordt gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen, ook in de gezondheidszorg. Omdat het vaak gaat om uitwisseling van persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie, is het van belang dat digitale communicatie veilig plaats vindt. Dit belang is in 2016 nog eens door de overheid onderstreept door de aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de zorg groeit de behoefte om via e-mail te communiceren met collega-zorgverleners, ketenpartners en patiënten. Logisch, want e-mail is gemakkelijk, snel en tijdsonafhankelijk

Waarom wil RSO Nederland hiermee aan de slag?

Reguliere e-mail voldoet niet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Er zijn meerdere oplossingen beschikbaar om veilig te kunnen e-mailen. RSO Nederland wil inzicht verkrijgen in de functionaliteiten van de diverse veilige e-maildiensten.

 

Wat wil RSO Nederland bereiken?

RSO Nederland wil inventariseren welke middelen/oplossingen beschikbaar zijn voor zorgorganisaties om zo veilig mogelijk te kunnen e-mailen en de functionaliteiten in kaart brengen. Verschillende RSO’s hebben al ervaring opgedaan met diverse oplossingen. Laten we de kennis en opgedane ervaring met elkaar delen en streven naar interoperabiliteit van de oplossingen.