RSO Nederland

RSO Nederland is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. RSO Nederland streeft naar kwaliteit van zorg voor de client en bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden.

Lees meer
Thema's

RSO Nederland kent leden die op verschillende thema’s actief samenwerken. De thema’s kennen elk een eigen dynamiek en diepgang maar hebben allemaal als kenmerk dat ze de zorgcommunicatie in de regio’s ondersteunen. De meeste thema’s zijn rand voorwaardelijk om goede communicatie in de regio en bovenregionaal mogelijk te maken.

 

Hieronder vindt u een selectie van onderwerpen waar RSO’s zich mee bezig houden. Klik op een afbeelding of bekijk alle thema’s

Actueel Medicatie Overzicht

RSO Nederland wil de medicatieveiligheid voor de patiënt verhogen en streeft naar het beschikbaar maken van een Actueel Medicatie Overzicht.

Patiënttoestemming

RSO Nederland wil bijdragen aan de ontwikkeling van een uitvraagmethode die ervoor zorgt dat zorgaanbieders maar eenmaal toestemming hoeven te vragen aan elke patiënt.

Werkbaar regiomodel gegevensbescherming

RSO Nederland wil inventariseren of RSO’s een betekenisvolle rol kunnen spelen op het gebied van gegevensbescherming en hoe deze rol kan worden ingevuld.

IHE XDS

Om de regionale ontwikkelingen op het gebied van XDS te versterken worden op een structurele manier kennis en ervaringen en documenten m.b.t. XDS uitgewisseld.

RSO's leveren een belangrijke bijdrage aan de zorgcommunicatie in Nederland

RSO’s kenmerken zich doordat zij met mandaat van zorgaanbieders in de regio, communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren en daarmee de samenwerking in de zorg versterken. Zij hebben het vermogen om zorgaanbieders te verbinden, op het niveau van infrastructuur en applicaties, maar ook op dat van werkprocessen, organisatie en bestuur. RSO’s dragen bij aan kennisontwikkeling, voeren projecten uit, kopen producten en diensten in en beheren regionale netwerken. In het belang van de patiënt dragen RSO’s op efficiënte wijze bij aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg.

Lees meer
RSO Nederland komt graag in contact met landelijke initiatieven van samenwerkende regionale zorgorganisaties. Heeft u een dergelijk initiatief en wilt u onderdeel worden van de vereniging ? Neem dan contact met ons op door te mailen naar bestuurssecretaris@rsonl.nl.
Leden
Contact
Contactformulier

Contactformulier

Contactinformatie